Newsletter
Kontakt
Działania na rzecz bioróżnorodności @ Südzucker – przy podejmowaniu decyzji mamy na uwadze dobro przyrody Image

Działania na rzecz bioróżnorodności @ Südzucker – przy podejmowaniu decyzji mamy na uwadze dobro przyrody

Nowoczesne praktyki rolnicze uważa się za jeden z głównych czynników niszczących nasze naturalne ekosystemy, o krytycznym wpływie na życie człowieka na Ziemi. Misją Dywizji Cukru w firmie Südzucker oraz rolników z nią współpracujących jest pomoc w powstrzymaniu i odwróceniu tego trendu poprzez wspólne działania na rzecz bioróżnorodności.

Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że przyroda, a tym samym gatunek ludzki, przeżywa kryzys. W wydanym w 2019 roku Raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych[1] negatywnie oceniono kondycję wszystkich naturalnych systemów podtrzymujących życie na Ziemi. Zawarto w nim ostrzeżenie, że około jednego miliona gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem w ciągu kilku najbliższych dekad, wskutek codziennej działalności człowieka – to liczba kilka tysięcy razy wyższa niż średnia dla ostatnich 10 milionów lat.

Raport ten, określany jako najbardziej kompleksowy tego rodzaju, ujawnił, w jakim stopniu wszystkie naturalne ekosystemy świata – od raf koralowych po tropikalne lasy deszczowe i formacje trawiaste – ulegają gwałtownemu zanikowi ze szkodą dla przyszłego funkcjonowania naszych gospodarek, środków do życia, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia i jakości życia na całym świecie.

Naukowcy, którzy opracowali raport, określili wyniki badań jako „złowieszcze” i stwierdzili, że aby powstrzymać całkowite załamanie się różnorodności biologicznej na Ziemi i wprowadzić przyrodę na ścieżkę odbudowy, konieczne jest podjęcie działań transformacyjnych w zakresie czynników ekonomicznych, technologicznych, społecznych i politycznych.

Działania na rzecz bioróżnorodności w rolnictwie

Fakt, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy na najważniejszych konferencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłoszono nie jedno, lecz dwa historyczne porozumienia w sprawie ratowania przyrody – ogłoszony w grudniu ubiegłego roku program ramowy COP15 30 x 30 dotyczący bioróżnorodności[2] oraz Traktat o ochronie bioróżnorodności na wodach międzynarodowych (High Seas treaty)[3] uchwalony w marcu 2023 r. To pokazuje, że narody świata w końcu zrozumiały, jak wysoką cenę mogą zapłacić, jeśli nie podejmą pilnych działań prowadzących do zmian.

Rolnicy i firmy z branży spożywczej znalazły się w oku cyklonu.

Jednak jest też dobra wiadomość: według Światowego Forum Ekonomicznego, rozwiązania w zakresie rolnictwa regeneratywnego i technologie przyjazne dla klimatu mogą sprawić, że rolnicy staną się liderami w działaniach na rzecz zachowania oraz promowania bioróżnorodności. Z wydanego w ubiegłym roku[4] optymistycznego raportu WEF można wysnuć wniosek, że jeśli do roku 2030 dodatkowo jedna piąta rolników wdroży zasady rolnictwa przyjaznego dla klimatu, kraje Unii Europejskiej będą w stanie obniżyć emisje gazów cieplarnianych o 6%, poprawić kondycję gleby, a nawet zwiększyć dochody rolników o 2 do 9 mld euro rocznie.

Dywizje Cukru w Grupie Südzucker, tworzą firmy opracowujące produkty roślinne do stosowania w produkcji żywności, pasz dla zwierząt oraz w wielu innych obszarach niezwiązanych z żywnością. To jedene z tych podmiotów gospodarczych, które chcą odegrać kluczową rolę w pełnym wykorzystaniu tego potencjału i pomóc znaleźć równowagę pomiędzy możliwością wyżywienia coraz liczniejszej populacji a ochroną przyrody, ekosystemów i zasobów, stanowiących podstawę istnienia człowieka oraz dobrej kondycji planety.

Kevin Schopp, kierownik ds. marketingu B2B w Dywizja Cukru w firmie Südzucker: „Jako czołowy dostawca składników do produktów spożywczych, takich jak cukier z buraków cukrowych i cukrowe produkty gastronomiczne, mający ścisłe powiązania z rolnictwem, uważamy za nasz obowiązek wspieranie bioróżnorodności w naszych lokalnych ekosystemach. Dlatego łączymy naszą infrastrukturę z wiedzą naukową ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, aby proaktywnie pracować nad rozwiązaniami, które przynoszą rzeczywiste, trwałe efekty”.

Wyznaczyliśmy sobie cel, aby wspólnie z naszymi rolnikami wnieść wkład w tworzenie świata, który będzie bardziej przyjazny i zrównoważony, oraz działać na rzecz bioróżnorodności w naturalnych ekosystemach”.

Zadbać o dzikie pszczoły, ptaki i owady dzięki pasom kwietnym

Od 2018 roku Dywizja Cukru w firmie Südzucker korzysta ze swojej farmy badawczej w Kirschgartshausen w Niemczech, a we współpracy z Instytutem Agroekologii i Bioróżnorodności prowadzi pionierskie badania w zakresie skutecznych środków wspierających bioróżnorodność. Badania koncentrują się głównie na ocenie wpływu pasów kwietnych na pożyteczne owady, szkodniki, zapylacze oraz na ptaki i inne gatunki zwierząt.

Od 2018 do 2020 roku pasy kwietne roślin jednorocznych i wieloletnich o szerokości 12 metrów zostały zintegrowane z 25- hektarowym polem buraka cukrowego. Pasy te zajęły powierzchnię od 1,8 do 3,4 ha. Kolejne pole buraka cukrowego utworzono bez pasów kwietnych. W okresie od początku czerwca do połowy września na obu polach, pasach kwietnych i w siedliskach z roślinnością zielną przyległych do obszaru porównawczego zebrano próbki za pomocą czerpaka entomologicznego. Wyniki trwających trzy lata, przełomowych badań, były tak obiecujące, że przedłużono je o kolejne dwa lata.

Kierownik farmy, dr Peter Risser: „Znajdujemy się w punkcie krytycznym. Musimy poprawić równowagę między konsumpcją a ochroną biosfery, która jest niezbędna dla przetrwania ludzkości. Ponadto wiemy, że dzisiejsi konsumenci w zasadzie oczekują od przemysłu spożywczego bardziej zrównoważonego działania na każdym etapie procesu produkcji”.

Jak nigdy dotąd klienci sklepów spożywczych pytają o pochodzenie, wpływ na środowisko i metody produkcji żywności, którą zamierzają kupić. Zatem również w tym kontekście bioróżnorodność w rolnictwie stała się niezbędna, a przewagę konkurencyjną będą miały te firmy z branży spożywczej, które potrafią informować o rzeczywistym wpływie ich działań skutecznie wspierających bioróżnorodność w procesie produkcji.

„Wstępne wyniki prowadzonego przez nas projektu badawczego w zakresie bioróżnorodności i tworzenia się sieci biotopów w pasie kwietnym wskazują, że istnieją proste strategie, które rolnicy mogą zastosować w celu ochrony bioróżnorodności, a nawet podejmować działania na jej rzecz. Stan na koniec ubiegłego roku to około 2352 pasy kwietne utworzone w Niemczech wspólnie z naszymi rolnikami, co odpowiada powierzchni około 366 boisk piłkarskich. Ponadto rozpoczęliśmy uprawę pasów kwietnych we Francji, w Polsce i w Belgii”. Firma Südzucker obecnie oferuje pakiety nasion kwiatów polnych rolnikom zrzeszonym w jej sieci plantatorów buraka cukrowego.

Dr Risser dodaje: „Będziemy kontynuować nasze badania nad korzystnym wpływem pasów kwietnych na bioróżnorodność i zamierzamy opracować własną mieszankę kwiatową. Ponadto podejmiemy się również innych badań nad bioróżnorodnością i kondycją gleby. Na przykład przyglądamy się efektom dodania roślin strączkowych, takich jak bób czy soja warzywna, do płodozmianu buraków, ponieważ rośliny strączkowe wytwarzają własny azot, co oznacza, że w naturalny sposób działają tak jak nawozy. Testujemy również „oprysk punktowy”, który może ograniczyć zużycie pestycydów o 50 do 90%, w zależności od szkodnika lub ilości chwastów”.

Südzucker Biodiversity Alliance

Dywizja Cukru w firmie Südzucker niedawno uruchomił program Südzucker Biodiversity Alliance, aby zachęcić współpracujących z nim rolników do wykraczających poza „niezbędne minimum” działań na rzecz bioróżnorodności.

„Sami nie jesteśmy w stanie wywrzeć wpływu na poziomie, jakiego byśmy oczekiwali i jaki jest potrzebny”, mówi Schopp i dodaje: „Jesteśmy w tej wyjątkowej pozycji, która umożliwia nam połączenie wszystkich ogniw łańcucha wartości. Dokładnie taki jest cel inicjatywy Südzucker Biodiversity Alliance: umożliwić naszym rolnikom wdrożenie modelu działań, który będzie można również zrealizować w sposób bardzo praktyczny, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programu. Mamy nadzieję, że katalog działań na rzecz bioróżnorodności, na które zgadzają się rolnicy przystępujący do Südzucker Biodiversity Alliance, stanie się standardem „najlepszych praktyk” w zakresie wspierania bioróżnorodności w nowoczesnym rolnictwie i zostanie przyjęty również poza naszymi uprawami buraka. Oczywiście zawsze szukamy sposobów na udoskonalenie i wzmocnienie programu ramowego”.

Jednak na razie Biodiversity Alliance jest jeszcze w fazie pilotażowej, zainicjowanej przez kolektyw sześciu rolników z miejscowości Undenheim w powiecie Mainz/Bingen, w pobliżu zakładu naszej firmy w Offstein.

Katalog środków został opracowany we współpracy z IFAB (Instytutem Agroekologii i Bioróżnorodności w Mannheim w Niemczech) oraz na podstawie informacji od współpracujących z firmą Südzucker plantatorów buraków. Dla każdego środka określono konkretne wymagania i punktację. Rolnicy przystępujący do programu muszą podpisać umowę, a następnie osiągnąć określoną liczbę punktów na podstawie wielkości ich pól buraczanych. W ramach umowy rolnicy otrzymują od firmy Südzucker premię BD (Biodiversity Premium) dodatkowo do zysku ze sprzedaży buraka cukrowego, a ich działania poddawane są corocznej kontroli. Klienci z branży, którzy przystąpią do programu i będą kupować cukier z buraków cukrowych uprawianych przez rolników uczestniczących w programie, otrzymają dostęp do danych i materiałów marketingowych oraz będą mogli informować o swoich zaletach i zaangażowaniu na rzecz bioróżnorodności.

Schopp dodaje: „Naszym jasnym celem jest, aby w końcu rozszerzyć program Biodiversity Alliance na wszystkie obszary podlegające Dywizji Cukru w firmie Südzucker – poprzez zwiększenie udziału rolników dostarczających buraki cukrowe do naszych fabryk i zaangażowanie również tych, którzy działają w innych częściach Niemiec. To, jak szybko uda nam się osiągnąć ten cel, będzie zależało od wielu czynników, w tym od klimatu makroekonomicznego, który obecnie jest bardzo wymagający, oraz od wzorców pogodowych. Ponadto cele w zakresie ograniczenia emisji oraz krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące różnorodności biologicznej będą prawdopodobnie coraz bardziej rygorystyczne. Niemniej jednak jest to kierunek, w którym chcemy podążać”.

Chcesz mieć dostęp do pierwszego ekskluzywnego przeglądu najnowszych wyników pionierskiego badania zrealizowanego przez firmę Südzucker dotyczącego pasów kwietnych, w tym ich wpływu na biomasę owadów i różnych zapylaczy? Pobierz wyniki raportu poniżej.

[1] Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services authored by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

[2] the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)

[3] High Seas treaty

[4] Transforming food systems with farmers: A pathway for the EU April 2022

Pobierz ulotkę tutaj

Bądź na bieżąco

*Artykuł autorstwa Verdict Media Strategies / Global Data Ltd.

Jak możemy Ci pomóc?

    Kup online
    Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
    Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
    Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.