Newsletter
Kontakt
suedzucker.comZrównoważony rozwój
CO GDYBY UPRAWA BURAKÓW, KONSUMPCJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SZŁY ZE SOBĄ W PARZE?

Zrównoważona uprawa buraków, działania na rzecz bioróżnorodności, ograniczenie emisji CO₂ oraz promowanie świadomej konsumpcji. Poprzez te cztery obszary wpływu i wiele więcej Dywizja Cukru działa na rzecz zrównoważonej przyszłości – wspólnie z naszymi rolnikami i klientami.

Icon Sugar & Beyond Handwritten
Suedzucker S-Shape
Suedzucker Key-Visual

Jako wiodący producent składników żywności jesteśmy zaangażowani w tworzenie zdrowej, zrównoważonej i przyjaznej przyszłości.

Zrównoważony rozwój nabiera znaczenia w każdym aspekcie życia. Dlatego uważamy, że naszym obowiązkiem jest uczynienie go częścią naszego firmowego DNA i działania na jego rzecz. Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy stanowią filary naszej działalności.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SÜDZUCKER GROUP

W swojej Strategii Korporacyjnej 2026 Plus Grupa Südzucker mocno zakorzeniła zrównoważony rozwój w kontekstach społecznym i środowiskowym. Nasi pracownicy, bieżące projekty w zakresie innowacyjności, nasz różnorodny asortyment produktów i strategia zrównoważonego rozwoju to solidne podstawy rentownego rozwoju.

Dlatego w Grupie Südzucker określiliśmy osiem obszarów wpływu (po prawej), oddających nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój:

Zrównoważony rozwój w Dziale ds. Cukru Südzucker

W Dziale ds. Cukru, integralnej części Grupy Südzucker, określono cztery obszary oddziaływania będące pochodnymi obszarów oddziaływania Grupy i zintegrowano je z naszą działalnością gospodarczą. Dział ds. Cukru dodał wspieranie bioróżnorodności jako dziewiąty obszar oddziaływania i sformułował naszą misję jako:

 • budowanie przejrzystych relacji pomiędzy rolnikami uprawiającymi buraki a klientami, konsumentami i pracownikami.
 • ograniczenie naszego wpływu na środowisko poprzez dbanie o lokalne zasoby naturalne
 • tworzenie wartości dla naszych interesariuszy.

Aby te cztery obszary oddziaływania mogły stać się realnym elementem naszej misji, zostały wplecione w proces, który przechodzą produkty, aby dotrzeć „z gospodarstwa na stół”.

W kwestii wpływu na środowisko skupiamy się głównie na zrównoważonym pozyskiwaniu surowców, działaniach na rzecz bioróżnorodności, ograniczeniu emisji ekwiwalentu CO₂ i odpowiedzialnym wykorzystaniu wody.

Duży nacisk na zrównoważone pozyskiwanie surowców dotyczy głównie rolnictwa i lokalnej uprawy buraków, ponieważ klienci oraz konsumenci chcą teraz lepiej zrozumieć zrównoważony model rolnictwa. Dostosowując się do klimatu bardziej wrażliwego na czynniki zewnętrzne, stawiamy sobie za cel połączenie potrzeb klientów i rolników.

Ograniczenie emisji ekwiwalentu CO₂ na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości i dbanie o lokalne środowisko to kolejny ważny obszar, na którym skupiamy swoją uwagę w ramach filaru środowiskowego.

Nasz drugi filar ma wymiar społeczny i dotyczy interesariuszy wewnątrz firmy. Nasi pracownicy są podstawą do tworzenia silnego przedsiębiorstwa. Z myślą o nich poprawiamy bezpieczeństwo pracy, działamy na rzecz różnorodności i dbamy o ich dobrostan. Działając na rzecz naszych rolników, staramy się, aby byli bardziej doceniani i sprawiedliwie wynagradzani, dzięki czemu będą mieć solidną podstawę, aby radzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na działania z zakresu zrównoważonego rolnictwa.

ZRÓWNOWAŻONE UPRAWY

KPI: % wydatków na surowce pozyskiwane w zrównoważony sposób (wg SAI).
Cel: 100% buraków pozyskiwanych w zrównoważony sposób (poziom równoważny z REDCert2 Gold)

 

Od dziesięcioleci Dział ds. Cukru uprawiał buraki w zrównoważony sposób: lokalne pozyskiwanie buraków i promowanie lokalnego rolnictwa poskutkowało większą transparentnością na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości i było naszym pierwszym krokiem ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Südzucker jest aktywnym członkiem organizacji Sustainable Agriculture Initiative Platform. SAI to globalna organizacja non-profit oceniająca i pomagająca firmom z sektora spożywczego ustanowić zrównoważone praktyki rolnicze, mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz wytwarzanie bezpiecznych surowców wysokiej jakości.

Firma Südzucker i współpracujący z nią plantatorzy buraków cukrowych w 2021 roku wykazali zgodność z kryteriami SAI w zakresie zrównoważonego rozwoju, co potwierdził certyfikat REDCert2. Każdego roku u plantatorów wykonywanych jest ponad 200 zewnętrznych kontroli w ramach procesu certyfikacji. W roku obrotowym 2021/22 status FSA Gold – najwyższa ocena FSA – został osiągnięty w Niemczech oraz Belgii, a po raz pierwszy również we Francji i w Polsce. W rezultacie najpóźniej do 2022 roku, czyli przed planowanym terminem, osiągniemy swój cel, którym jest status Gold w każdym z tych krajów.

Chcemy utrzymać poświadczony certyfikatem poziom równoważny ze statusem FSA Gold we wszystkich krajach, w których uprawia się dla nas buraki, nawet jeśli standard FSA zostanie podwyższony do następnego poziomu w 2023 roku.

Aby osiągnąć ten cel, zwiększyliśmy świadomość w zakresie tej filozofii wśród naszych pracowników i wcieliliśmy ją w naszą codzienną działalność. Aby szerzej komunikować nasze działania, zbliżamy do siebie klientów i rolników na imprezach Meet & Beets, organizowanych na naszych farmach. Zrównoważony rozwój stanowi istotną cześć naszej działalności gospodarczej, dlatego podkreślamy ten fakt w naszej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ BIORÓŻNORODNOŚCI

KPI: Łączna powierzchnia pasów kwietnych we wszystkich krajach, w których uprawia się buraki dla Südzucker.
Cel: 220 ha

 

Działania na rzecz bioróżnorodności to nasz drugi kluczowy obszar oddziaływania. W 2022 roku wspólnie z naszymi rolnikami zachowaliśmy bioróżnorodność lokalnych ekosystemów i zobowiązaliśmy się do bardziej odpowiedzialnego korzystania z wody. Przy wprowadzaniu bardziej zrównoważonego modelu naszego łańcucha dostaw przyświecał nam cel zwiększenia łącznej powierzchni pasów kwietnych we wszystkich krajach, w których znajdują się uprawy dla firmy Südzucker. Z przyjemnością dzielimy się informacją, że osiągnęliśmy wynik lepszy o 20 ha od zakładanych 220 ha, a ten proces wciąż trwa.

Nawiązaliśmy długoterminowe współprace, mające na celu zrozumienie wpływu bioróżnorodności na polach i w ich pobliżu. Dowiedz się więcej o naszych badaniach na temat pasów kwietnych.

Ponadto pracujemy nad realizacją dwóch projektów w zakresie bioróżnorodności na poziomie fabryki. Aby korzystać z wody w sposób bardziej odpowiedzialny, koncentrujemy się na lepszym jej wykorzystaniu ze stawów znajdujących się obok naszych zakładów produkcyjnych. Nawiązaliśmy również współpracę z kilkoma podmiotami w celu poprawy siedlisk ptaków i zwiększenia świadomości w tym zakresie.

Podjęliśmy kilka kroków prowadzących do osiągnięcia naszych celów: zwiększamy świadomość, lepiej rozumiemy tematykę pasów kwietnych i ich wpływu na środowisko oraz organizujemy wydarzenia prasowe na polach.

OGRANICZENIE EMISJI

KPI: Ograniczenie zakresu 1 i 2 emisji ekwiwalentu CO₂.
Cel: Ograniczenie o 50% do 2030 i o 100% do 2050 roku (w odniesieniu do 2018)

 

W ramach trzeciego obszaru oddziaływania koncentrujemy się na ograniczeniu emisji.

Stawiamy sobie za cel ograniczenie zakresów 1 i 2 emisji ekwiwalentu CO₂ o 50% do 2030 roku. Oznacza to, że realizujemy teraz proces wycofywania węgla w miksie energetycznym i zastępujemy go gazem ziemnym. Dotychczas zrealizowaliśmy 43% naszego celu osiągnięcia wyższej efektywności energetycznej i pozyskiwania potrzebnej nam energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Pracujemy, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną – ograniczając zużycie energii i emisje poprzez zmianę naszego miksu energetycznego, poszerzanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz realizowania idei rolnictwa przyjaznego dla środowiska.

Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów.

ŚWIADOMA KONSUMPCJA

Uważamy cukier buraczany za niezbędny składnik słodkiego co nieco. Dlatego naszym zobowiązaniem jest działanie na rzecz lokalnych upraw i zachęcanie do świadomej konsumpcji. Aby zapobiegać marnowaniu żywności, promujemy stosowanie cukru buraczanego jako środka konserwującego owoce. Fondant o ograniczonej zawartości cukru i jego organiczne odmiany stanowią dopełnienie naszego asortymentu produktów oraz wsparcie świadomej konsumpcji.

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aby jeszcze bardziej zaangażować się w zrównoważony rozwój, nawiązaliśmy współpracę z akredytowanymi instytucjami ratingowymi i z dumą ogłaszamy, że nasz cukier buraczany jest pozyskiwany w zrównoważony sposób zgodnie z REDCert² w czterech głównych krajach, w których znajdują się uprawy. Natomiast w ratingu agencji EcoVadis osiągnęliśmy poziom Silver i stawiamy sobie za cel dalszą poprawę wyniku CDP. Obecnie czekamy również na atest Science Based Targets.

 

Dla nas w Dziale ds. Cukru, będącym integralną częścią Südzucker Group, kluczowe znaczenie ma silny nacisk na zrównoważony rozwój. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, którą pociąga za sobą nasza działalność gospodarcza, i uważamy siebie za część rozwiązania. Ścisła współpraca z naszymi interesariuszami, rolnikami i klientami jest niezbędna, aby stawić czoła temu wyzwaniu.

Otwarta komunikacja ma dla nas kluczowe znaczenie, dlatego dzielimy się naszymi celami i osiągnięciami. Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie bardziej zrównoważonego modelu to proces i otwarcie mówimy o jego aktualnym statusie.

 

 

 

skontaktować się

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszych konkretnych zobowiązaniach, celach i KPI dotyczących zrównoważonego rozwoju? Bądź na bieżąco z kolejnymi publikacjami lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Geert van Aelst – Head of Sustainability Südzucker Division Sugar

Email: Geert.VanAelst@suedzuckergroup.com

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.