Newsletter
Kontakt
Badania Südzucker w obszarze rolnictwa:<br>z myślą o zrównoważonej i innowacyjnej uprawie buraka cukrowego Image

Badania Südzucker w obszarze rolnictwa:
z myślą o zrównoważonej i innowacyjnej uprawie buraka cukrowego

Wywieranie wpływu poprzez innowacje i badania w obszarze rolnictwa
Obecnie na rolnictwo wpływa wiele czynników zewnętrznych, począwszy od wpływów środowiskowych, takich jak zmiany klimatyczne, po nowo pojawiające się szkodniki i choroby czy też regulacje administracyjne. Dlatego w firmie Südzucker zrównoważony rozwój, badania rolnicze i innowacje idą w parze. Jedynie poprzez ciągłe doglądanie istniejących praktyk możemy się doskonalić i rozwijać w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, bezpiecznych dostaw i jakości upraw, aby budować niezbędną podstawę dla produktów i rozwiązań dostarczanych naszym klientom.

Bliska, długoterminowa współpraca z rolnikami w całej Grupie Südzucker jest kluczem do obopólnie korzystnego partnerstwa, poprawy praktyk na poziomie gospodarstwa oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Patrząc z perspektywy 25 lat na badania w obszarze rolnictwa i ich rozwój w czasie, rozumiemy, że obecnie są one ważniejsze niż kiedykolwiek.

Przedmiot zainteresowania: badania w obszarze rolnictwa
Ponieważ produkty Grupy Südzucker są wytwarzane z surowców rolnych, takich jak buraki cukrowe, pszenica, cykoria, kukurydza, ziemniaki, ryż i owoce, staramy się zapewnić naszym rolnikom jak najlepsze wsparcie i wiedzę specjalistyczną.

Rolnictwo

Naszym celem jest aktywne pokonywanie wyzwań stojących przed naszymi rolnikami oraz usprawnianie pracy na polu poprzez innowacje. Dlatego 25 lat temu firma Südzucker utworzyła dział badań w obszarze rolnictwa, regularnie współpracujący z uczelniami, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz naszymi rolnikami z myślą o zapewnieniu wysokich plonów buraka cukrowego i lepszej jakości upraw w przyszłości. We wszystkich regionach działalności Grupy Südzucker prowadzone są szeroko zakrojone badania polowe nad nowymi odmianami buraka cukrowego, ochroną roślin, metodami upraw, technologiami mechanicznego odchwaszczania i wieloma innymi zagadnieniami.

Działalność badawczo-rozwojowa

Zarządzanie tymi wyzwaniami wymaga ciągłego innowacyjnego oraz zrównoważonego podejścia do badań, z naciskiem na realizowalne rozwiązania przeznaczone dla naszych rolników. Oznacza to także nie tylko reagowanie na problemy, z którymi nasi rolnicy borykają się obecnie, ale również patrzenie w przyszłość i przygotowywanie się na przyszłe wyzwania.

Uzyskana w ten sposób wiedza pomaga nam w doradzaniu naszym rolnikom, jak wdrażać bardziej zrównoważone ekologicznie metody upraw, a tym samym zapewnić lub zwiększyć plony i jakość surowca.

Wizytacja w ARGE Suedwest

Badania w dziedzinie rolnictwa prowadzone przez firmę Südzucker koncentrują się na następujących obszarach:

1. Zintegrowana ochrona upraw – ukierunkowana i z ograniczeniami

Podstawową zasadą zintegrowanej ochrony upraw jest stosowanie produktów tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko w takiej ilości, w jakiej jest to niezbędne. W szczególności nowoczesne techniki ujawniają nowe możliwości i podejścia, które są testowane pod kątem skuteczności i przydatności.

2. Zwalczanie chwastów

Zwalczanie chwastów jest konieczne w celu ochrony wzrostu roślin, uniknięcia strat w plonach i wreszcie dla sprawnego przeprowadzenia zbiorów. Testujemy różne substancje aktywne w różnych mieszankach, coraz silniej skupiając się na alternatywach wobec chemicznego zwalczania chwastów. Obiecujące są rozwiązania z wykorzystaniem specjalnych maszyn i robotów, które działają poprzez mechaniczne niszczenie chwastów lub zminimalizowane stosowanie środków (np. oprysk punktowy, pasowy), co znacznie zmniejsza liczbę wymaganych zabiegów chemicznych.

3. Choroby liści i szkodniki

Niektóre szkodniki będą w przyszłości szczególnie problematyczne w rolnictwie, ponieważ ich rozprzestrzenianiu się sprzyja zmiana warunków pogodowych (wzrost średnich temperatur).

Od 25 lat stosujemy system monitorowania w zakresie zwalczania chorób liści. Każdego roku około 200 pól w różnych lokalizacjach w Niemczech jest badanych co tydzień pod kątem występowania chorób liści. Stosowana jest zasada progu szkodliwości. Jeśli zostaną osiągnięte wartości progowe, rolnicy dotknięci problemem w odpowiednich regionach są informowani za pośrednictwem serwisu ostrzegawczego. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ mamy już odporność na określone substancje czynne i/lub fungicydy, które mogą być stosowane ze względu na regionalną rejestrację awaryjną. Odpowiedni produkt zastosowany w odpowiednim czasie zapobiegnie poniesieniu strat finansowych przez rolników.

Innym przedmiotem naszych badań jest choroba bakteryjna SBR (syndrome des basses richesses / zespół niskiej zawartości cukru), przenoszona przez cykadę zagrażająca uprawom buraka cukrowego w regionach dotkniętych problemem. Przedmiotem naszych badań jest wiele różnych podejść. Pierwsze pozytywne działania w zakresie zwalczania choroby można było zaobserwować dzięki zastosowaniu różnych płodozmianów oraz nowej odmiany buraka cukrowego odpornej na SBR.

4. Nowe odmiany buraka cukrowego

Wyhodowane niedawno odmiany buraka cukrowego stanowią kolejne podejście do rozwiązywania problemów związanych z nowymi chorobami, szkodnikami, rosnącą odpornością na patogeny/substancje aktywne oraz ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Odmiany te są testowane na regionalnych polach w celu zarekomendowania plantatorom odmian najbardziej odpowiednich dla danych regionów. Dzięki nowym, bardziej odpornym odmianom powinno być możliwe ograniczenie do pewnego stopnia stosowania środków ochrony roślin bez znaczącego obniżenia plonów i zawartości cukru.

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych obszarach badań w dziedzinie rolnictwa, osiągnięciach lub niektórych badaniach, nad którymi pracujemy? Skontaktujcie się z nami niezwłocznie!

Bodengesundheitsdienst – nasza „służba zdrowia” dla gleby
Nawożenie stanowi podstawowy warunek żyzności gleby i dostarczania roślinom składników pokarmowych w celu uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości, dlatego ważne jest stosowanie odpowiedniej ilości nawozu. Z tego powodu konieczne jest dostosowanie dawek do wymagań roślin. Z tego względu nasza spółka zależna, Bodengesundheitsdienst GmbH z siedzibą w Ochsenfurt w Niemczech, kontroluje kondycje gleb i określa ich optymalne nawożenie. We współpracy z laboratorium Justus Liebig w Rain, firma analizuje pobrane od rolników próbki gleby metodą EUF (Elektro-Ultra-Filtracji) pod kątem zawartości składników odżywczych.

Na podstawie próbki gleby rolnicy otrzymują informację o zasobności we wszystkie ważne dla roślin składniki odżywcze wraz z zalecanym nawożeniem, dzięki czemu można zaplanować nawożenie zgodnie z potrzebami upraw. Dzięki temu sposobowi nawożenia, precyzyjnie dostosowanemu do lokalizacji i uprawy, rolnicy mogą zapewnić optymalne wykorzystanie składników odżywczych w glebie przy jednoczesnej redukcji ich dostarczania.

W tym kontekście spełniamy również surowe wymagania nowego niemieckiego rozporządzenia w sprawie nawozów oraz dyrektywy azotanowej UE.

„BISZ” – nasz portal doradczy dla uprawy buraka cukrowego w południowych Niemczech

Wyniki aktualnych badań i informacje o uprawie buraka cukrowego są publikowane na stronie portalu doradczego „BISZ” firmy Südzucker. Dostępne są na nim obszerne informacje na najważniejsze tematy. Portal służy jako wsparcie i narzędzie decyzyjne dla naszych rolników uprawiających buraki dzięki takim narzędziom jak planowanie upraw, kalkulator płodozmianów czy aplikacje do mobilnego wykrywania i rozróżniania chwastów i chorób.

Nasza aplikacja beet2go została opracowana specjalnie dla urządzeń mobilnych i będzie uzupełniana krok po kroku o najważniejsze informacje dla naszych plantatorów. Na przykład, gdy tylko rozpoczynają się zbiory i dostawy buraków, rolnicy są informowani za pomocą powiadomień typu push. Dodatkowo można śledzić wyniki analityczne z laboratorium surowcowego oraz dostawy z poszczególnych ciężarówek, korzystając ze smartfona lub tabletu.

Kirschgartshausen – nasze gospodarstwo doświadczalne
Firma Südzucker prowadzi kilka gospodarstw doświadczalnych w różnych krajach europejskich na potrzeby realizowania naszych badań w terenie. Oprócz francuskiego gospodarstwa doświadczalnego „Mont Blanc”, posiadamy również najnowocześniejszy obiekt doświadczalny w Kirschgartshausen koło Mannheim. Kirschgartshausen jest głównym ośrodkiem badań firmy Südzucker w obszarze rolnictwa oraz jedynym ośrodkiem badań rolniczych tego rodzaju, o takim zakresie i takiej działalności prowadzonym w Niemczech.

Kirschgartshausen w zarysie
W 1862 r. firma Südzucker rozpoczęła uprawę na terenie gospodarstwa w Kirschgartshausen na północ od Mannheim, dzierżawiąc je od kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. W 2018 roku podjęliśmy pionierską inicjatywę przekształcenia zwykłego gospodarstwa z uprawą buraków cukrowych w gospodarstwo doświadczalne, aby móc prowadzić badania nad innowacjami w zakresie bardziej zrównoważonej uprawy roślin. Żadne inne gospodarstwo z uprawą buraków cukrowych o takiej wielkości i zasięgu nie prowadzi w Niemczech tego rodzaju badań.

Aby obejrzeć ten film w serwisie YouTube, konieczne jest zaakceptowanie marketingowych plików cookie. Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookie.

Zmień ustawienia plików cookie

Na powierzchni około 300 hektarów mamy wyjątkową możliwość testowania nowych zastosowań w wielu obszarach i oceniania ich w warunkach rzeczywistych na małych areałach, z naciskiem na doświadczenia na dużą skalę zintegrowane z praktyką rolniczą.

Podejmowanych jest wiele tematów w zakresie badań ścisłych, w szczególności związanych z ochroną roślin, różnorodnością biologiczną, płodozmianem, cyfryzacją w rolnictwie i uprawą roślin.

Integracja mieszanek kwiatowych kwietnych na naszych polach w ramach płodozmianu obejmuje powierzchnię 2500 m². Prowadzone są tu doświadczenia na małą skalę w celu wykazania konkretnych skutków dla rolnictwa i środowiska. Dodatkowo na większą skalę prowadzone są profesjonalne badania nad różnymi metodami ochrony roślin i nawożenia punktowego w konwencjonalnej i ekologicznej uprawie buraka cukrowego.

Aktualne obszary działalności

Aktualne obszary działalności
1. Cyfryzacja rolnictwa – wykorzystanie nowych technologii i robotyki

Najnowsze technologie mogą przyczynić się do rozwoju cyfryzacji rolnictwa i przynieść wiele korzyści. Zoptymalizowane maszyny, roboty i systemy monitoringu mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o bardziej zrównoważone zarządzanie polami buraków cukrowych. Jeśli chodzi o zwalczanie chwastów, nawożenie lub choroby i szkodniki liści, można zaoszczędzić na środkach ochrony roślin i zastosować bardziej ekologiczne alternatywy. Dlatego w Kirschgartshausen testujemy nowe, inteligentne systemy i aplikacje pod kątem ich praktycznej przydatności dla naszych rolników.

2. Ochrona upraw – ograniczenie pestycydów do minimum dzięki rolnictwu precyzyjnemu

Nasze badania w zakresie ochrony roślin skupiają się przede wszystkim na alternatywnych sposobach zwalczania chwastów. Łączone i testowane są najróżniejsze metody. Oprócz konwencjonalnego oprysku chemicznego, stosuje się mechaniczne zestawy pielników, autonomiczne roboty pielnikowe oraz ich kombinacje. Jednym z przykładów jest autonomiczny duński robot polowy Farmdroid FD20. To niezwykłe, nowe rozwiązanie jest wyjątkowo przyjazne dla środowiska i skuteczne, ponieważ jest zasilane przez ogniwa słoneczne i może wykorzystywać dane GPS do prowadzenia precyzyjnego siewu. Dzięki zapisaniu dokładnej pozycji buraków przy siewie, podczas odchwaszczania możliwe jest mechaniczne usunięcie chwastów wokół pojedynczych roślin buraka.

Ponadto, aby skutecznie dotrzeć do chwastów tuż przy rzędach buraków, włożyliśmy wiele wysiłku w innowacyjną modyfikację oprysku punktowego i rzędowego, która może chronić wzrost buraków cukrowych przy zastosowaniu minimalnej ilości herbicydów.

Aby obejrzeć ten film w serwisie YouTube, konieczne jest zaakceptowanie marketingowych plików cookie. Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookie.

Zmień ustawienia plików cookie

Dodatkowo korzystamy z danych satelitarnych lub dronów, które zapewniają realistyczny obraz pól i wykrywają choroby lub inwazję szkodników. Dzięki algorytmom, modele prognostyczne mogą przewidywać rozwój roślin na podstawie aktualnych danych pogodowych, dostarczając naszym rolnikom prognozy w zakresie szkodników, chorób i optymalnego czasu na zabiegi. Pomaga to zaoszczędzić znaczne ilości pestycydów w miejscach o niewielkiej skali zagrożenia.

3. Precyzyjne, zorientowane na zapotrzebowanie nawożenie dzięki rolnictwu precyzyjnemu

W Kirschgartshausen badamy również nowe technologie z myślą o lepszym, wydajniejszym i bardziej przemyślanym nawożeniu. Specjalne urządzenia pomiarowe mogą pobrać wiele próbek z pola i określić zawartość składników odżywczych w określonych punktach. Następnie sporządzana jest odpowiednia mapa dawkowania, według której nawóz może być stosowany zależnie od miejsca. Pozwala to znacznie zmniejszyć zużycie nawozów.

W ramach naszego zewnętrznego ekosystemu partnerskiego współpracujemy też z rozmaitymi start-upami, zajmującymi się doskonaleniem upraw na mniejszych i większych areałach, aby:

 • poprawiać kondycję upraw oraz zapobiegać i leczyć choroby,
 • upraszczać i optymalizować procesy,
 • opracowywać nowe rozwiązania z myślą o bardziej zrównoważonym rolnictwie.

Celem jest wczesne wychwycenie potencjału innowacyjnego, przetestowanie go, sprawdzenie możliwości praktycznego zastosowania i wreszcie wdrożenie go na większą skalę.

Czy Państwa firma jest start-upem z innowacyjnymi rozwiązaniami dla bardziej zrównoważonego i zorientowanego na przyszłość rolnictwa? Prosimy o kontakt z nami, aby ocenić, gdzie możemy znaleźć możliwości współpracy z myślą o wspieraniu naszych rolników i poprawie jakości upraw.

4. Różnicowanie płodozmianu

Różnorodny i szeroki płodozmian złożony z roślin zbożowych i okopowych, jarych i ozimych oraz międzyplonów, dostosowany do potrzeb gospodarstwa, jest praktykowany w zrównoważonym rolnictwie już od dawna. Chroni to glebę przed erozją poprzez jej pokrycie i spulchnienie, zwiększenie aktywności biologicznej i wzrost zawartości próchnicy dzięki resztkom nadziemnym i korzeni. Ponadto rośliny wchłaniają składniki odżywcze znajdujące się w glebie i chronią je przed wymywaniem. W ten sposób można zahamować rozprzestrzenianie się chwastów, szkodników i chorób roślin, a gleba zyskuje na równowadze składników odżywczych.

Dlatego właśnie postrzegamy płodozmian jako istotny obszar badań. Na naszych polach w ciągłej rotacji uprawiane są różne rośliny, badane pod kątem przydatności i wspierania bioróżnorodności.

5. Większa różnorodność biologiczna

Centralnym i unikalnym aspektem naszych badań nad bardziej zrównoważoną uprawą buraka cukrowego jest promowanie bioróżnorodności i tworzenie sieci biotopów na polach naszych rolników.

Dlatego, oprócz różnych płodozmianów, w Kirschgartshausen badamy również zintegrowane pasy mieszanek kwiatowych, aby znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Która z mieszanek stanowi najlepsze pożywienie i siedlisko dla owadów, ptaków i innych stworzeń na różnych glebach?
 • Jakie jest oddziaływanie na zapylacze, owady pożyteczne i szkodniki?
 • Jak można zoptymalizować te praktyki, aby wspierać bardziej zrównoważoną przyszłość i większą bioróżnorodność w uprawie buraka cukrowego?

Z myślą o dalszej naukowej analizie kilkuletniego monitoringu ekologicznego, w 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z niemieckim Instytutem Agroekologii i Bioróżnorodności (ifab). W ramach tych badań naukowych w Kirschgartshausen w kontrolowanym środowisku zasialiśmy (jedno- i wieloletnie) pasy kwietne oraz pomierzyliśmy ich wpływ na bioróżnorodność. Wzrost ilości biomasy, pożytecznych owadów, jak również migracja ptaków i innych zwierząt do tych nowych siedlisk zostały dokładnie ocenione i podjęto związane z tym inicjatywy.

Wstępne wyniki tego reprezentatywnego, opartego na naukowych podstawach badania wykazują bardzo pozytywne efekty, nie tylko dla owadów, ale także dla ptaków i innych zwierząt. Nasze badania związane z uprawą buraka cukrowego są jedynymi w swoim rodzaju tego typu badaniami w Niemczech, jeśli chodzi o zakres i czas trwania (okres trzech lat). Szczegółowe wyniki badań są dostępne na życzenie zainteresowanych.

Oprócz wspomnianych wyżej badań, udało nam się już wdrożyć pozytywne wyniki dotyczące właściwej mieszanki kwiatowej i zastosowania pasów kwietnych. Do 2021 roku, we współpracy z naszymi rolnikami, w Niemczech zasiano już około 1600 pasów kwietnych (mieszanek kwiatowych) o powierzchni 1 900 000 m² (wielkość 266 boisk piłkarskich). Od 2020 roku rozpoczęliśmy również tworzenie pasów kwietnych we współpracy z naszymi rolnikami we Francji. Kolejne działania w Belgii i Polsce postępują szybko. Naszym celem na rok 2022 jest zwiększenie tej liczby do 2000 lokalizacji, co będzie odpowiadało około 336 boiskom piłkarskim.

Ponadto planowane są już dalsze badania nad wpływem pasów kwietnych na bioróżnorodność, a współpraca z ifab zostanie znacznie rozszerzona.

Aby obejrzeć ten film w serwisie YouTube, konieczne jest zaakceptowanie marketingowych plików cookie. Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookie.

Zmień ustawienia plików cookie

Skontaktuj się z nami

Czy interesują Państwa nasze badania? Czy chcą Państwo porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy współpracować na rzecz różnorodności biologicznej? Skontaktuj się z nami niezwłocznie i śledź nas na LinkedIn. Nasi specjaliści chętnie nawiążą współpracę i stworzą wartość dodaną dla środowiska, rolników i klientów.

Bądź zawsze na bieżąco

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.