Newsletter
Kontakt
Südzucker´s Soil Health Service – poznaj swoją glebę i skutecznie ograniczaj nawozy. Image

Südzucker´s Soil Health Service – poznaj swoją glebę i skutecznie ograniczaj nawozy.

Jako wiodąca firma w przemyśle spożywczym, która każdego roku przetwarza ponad 30 milionów ton odnawialnych surowców rolnych, Grupa Südzucker chce przyczynić się do zapewnienia zdrowych gleb i zrównoważonej przyszłości. W tym celu ściśle współpracujemy z naszymi rolnikami i wspieramy ich indywidualnym doradztwem.

Ważną rolę odgrywa przy tym nasza spółka-córka, Soil Health Service (BGD). BGD z siedzibą w Ochsenfurcie oferuje w całej Europie badania laboratoryjne wraz z analizą gleby oraz doradztwo w zakresie nawożenia dla całego spektrum rolnictwa i gospodarstw domowych. Zakres usług jest zawsze uzupełniany przez kompleksowe doradztwo i czyni BGD nieodzownym partnerem dla gospodarstw rolnych, handlu rolnego, doradców i instytucji państwowych.

W wywiadzie Dyrektor Zarządzający BGD dr Gebhard Müller informuje o zadaniach, celach i wyzwaniach, które kształtują pracę BGD.

Kto stoi za BGD?

Firma, która powstała z Südzucker AG, jest niezależną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozwinęła się daleko poza granice uprawy buraków i obecnie obsługuje gospodarstwa rolne i partnerów serwisowych w całej Europie.

Rynek analizy gleby jest bardzo konkurencyjny, a my zajmujemy niszę dzięki naszej metodzie analizy elektro-ultrafiltracji (EUF). Analiza gleby EUF uczyniła nas sławnymi, ale teraz rozwinęliśmy się do roli konsultanta w zakresie gleb rolniczych, obornika i paszy dla zwierząt. BGD przeprowadza również analizy dla handlu i jest znana ze swojej ekspertyzy w zakresie materiału roślinnego. Tutaj nasz rosnący zakres usług obejmuje analizy PCR, np. dla wirusów chmielu, jak również testowanie przeciwciał dla wirusów w roślinach winorośli.

 

Do kogo skierowane są usługi BGD?

Pracujemy dla szerokiego grona firm i instytucji: gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych, przedsiębiorstw obrotu rolnego, instytucji państwowych, a także gospodarstw prywatnych – wspieramy je wszystkie. W rolnictwie nasze usługi skierowane są do rolników prowadzących i nie prowadzących uprawy buraka cukrowego. Z usług doradczych BGD korzystają winiarze, sadownicy, producenci owoców jagodowych, plantatorzy choinek, plantatorzy chmielu, operatorzy biogazowni i wielu innych. Jesteśmy łatwo dostępni, przyjmujemy każde zapytanie poprzez naszą stronę internetową i zapewniamy każdemu klientowi indywidualną osobę kontaktową. Na pytania odpowiadamy szybko, a doradztwo jest zawsze bezpłatne. Obsługa pisana jest wielkimi literami – liczy się każdy klient, niezależnie od tego, czy zleca jedno, czy kilka badań.

Od jak dawna istnieje BGD i dlaczego?

Sukcesy firmy Südzucker w zakresie zrównoważonego rozwoju we współpracy z plantatorami buraków rozpoczęły się ponad cztery dekady temu i od tego czasu są kontynuowane dzięki silnym działaniom naszych kolegów. BGD została założona w 1986 roku w celu ograniczenia nawożenia pól buraczanych do poziomu, który zapewniłby wyższą jakość buraków, a tym samym wyższy plon cukru.

W tym czasie nawożenie odbywało się jeszcze poprzez gospodarkę humusową, później poprzez coraz większe nawożenie nawozami mineralnymi, co doprowadziło od 2 do 3 razy większego zużycia nawozów w porównaniu z dniem dzisiejszym.

Wszystkie rośliny magazynują substancje, aby przetrwać, również buraki. Niektóre z tych substancji wiążą jednak cukier w komórkach w taki sposób, że nie może on być już całkowicie rozpuszczony i pozostaje w melasie. Tak zwane substancje tworzące melasę składają się z potasu, sodu i azotu. Przyczyną tego zjawiska są również nierówne lub chore stanowiska buraków.

Przyczyny te były od dawna znane osobom odpowiedzialnym w tamtym czasie. Celem było stworzenie jednolitych, zdrowych stanowisk buraków, znaczne zmniejszenie nawożenia buraków cukrowych i to w sposób dostosowany do danego pola buraczanego. Przez ponad dziesięć lat powszechnie stosowane metody oznaczania składników pokarmowych roślin w glebie były testowane w laboratorium i na polu pod kątem ich praktycznej przydatności w uprawie buraków. W końcu udało się znaleźć odpowiednią metodę: Elektro-Ultrafiltracja (EUF).

Metoda elektro – ultrafiltracji została właśnie opracowana naukowo i po raz pierwszy zastosowana przez austriacki przemysł cukrowniczy w praktycznym doradztwie nawozowym. Firma Südzucker stworzyła tę metodę analizy w laboratorium Justusa Liebiga na terenie fabryki Rain, połączyła ją z kompleksowym doradztwem w zakresie nawozów i stale ją rozwijała.

Co jest szczególnego w metodzie EUF?

Usługa EUF oferowana przez BGD składa się z dwóch części: analizy gleby EUF oraz konsultacji nawozowej EUF.

Metoda EUF jest zaawansowaną technologicznie procedurą analityczną. W EUF składniki odżywcze roślin są fizycznie pobierane z wodnego roztworu glebowego pod wpływem zmiennego przepływu prądu i kontroli temperatury – podobnie jak w przypadku baterii.

EUF może bardzo dokładnie symulować rzeczywiste warunki odżywcze w glebie. Dzięki temu można dokładnie określić, ile składników odżywczych jest dostępnych dla roślin w krótkim okresie czasu oraz ile składników odżywczych będzie dostępnych w całej fazie wzrostu. Metodzie tej od początku towarzyszyły badania polowe, na podstawie których opracowano zalecenia nawozowe dla poszczególnych upraw rolnych.

Nasze doradztwo w zakresie nawozów EUF opiera się na całościowym spojrzeniu na glebę. Określane są wszystkie ważne dla roślin składniki odżywcze. Uwzględniamy również typ gleby. Co bardzo ważne, określamy dokładną zawartość wapnia, czyli zawartość wapna w glebie. Dzięki temu rolnicy otrzymują ważne zalecenia dotyczące utrzymania dobrej struktury gleby dla wchłaniania i magazynowania wody deszczowej oraz ukorzenienia, co ostatecznie zapewnia wysokie plony i jakość.

Rolnicy otrzymują wszystkie te informacje z jednej próbki gleby. Nasi klienci doceniają wysokiej jakości i praktyczną przydatność doradztwa nawozowego EUF. Dzięki EUF rolnicy przestrzegają wszystkich przepisów dotyczących nawożenia. Ważne jest jednak, aby już na długo przed siewem poczynili wszystkie przygotowania i decyzje dotyczące nawożenia. Przykładowo, plantatorzy buraków wysiewają je teraz na wiosnę, ale już latem otrzymują zalecenia EUF. Tylko EUF może to zrobić!

Podajemy zalecenia nawozowe dla wszystkich upraw polowych, winorośli, roślin sadowniczych i jagodowych, dla wielu innych upraw specjalnych, użytków zielonych, trawników golfowych i ogrodów przydomowych. Możesz również zlecić nam badanie gleby w swoim ogrodzie.

„Holistyczne” – to brzmi prawie trochę antropozoficznie!

Owszem, można by tak pomyśleć. Ale nie – każda gleba musi być rozumiana w kontekście systemowym, współdziałania biologii, chemii i fizyki. W jednej garstce gleby może być więcej życia niż ludzi na ziemi. Ludzki mózg chce podsumować i uprościć złożone zależności; marketing nawozowy rozwija się dzięki prostym, łatwym do zrozumienia stwierdzeniom. Odżywianie roślin, a więc woda, składniki odżywcze, napowietrzanie itp. muszą być zawsze rozpatrywane w kontekście. Nie jest to nic nowego. Nasi przodkowie wiedzieli o tym z praktyki, a starzy nauczyciele Liebig i Sprengel zdefiniowali to jako prawo, około 200 lat temu.

Co w skrócie rolnicy otrzymują z usług BGD?
 • Wszystkie ważne informacje dotyczące nawożenia dostępne są na długo przed rozpoczęciem uprawy
 • Duża elastyczność i możliwość podejmowania decyzji w zakresie zakupu i stosowania nawozów
 • Proste pobieranie próbek, możliwość mechanicznego pobierania próbek
 • Szybkie wyniki badań
 • Zawsze kompetentną osobę kontaktową, która zna również kwestie prawne (w zależności od kraju związkowego mogą się one znacznie różnić, dobry stosunek jakości do ceny)

 

Jakie są niektóre z wyzwań w codziennej pracy BGD?

Mamy do czynienia z wieloma segmentami rynku i sezonowymi okresami egzaminacyjnymi w ciągu roku. Zarządzanie szczytowym obciążeniem pracą w ramach Covid było trudne. Stale balansujemy pomiędzy naszymi działaniami związanymi z rozwojem rynku, a wysiłkami zmierzającymi do dostarczania szybkich i niezawodnych rozwiązań naszym klientom, w odpowiednim czasie. Oczywiście chcemy również dalej rozwijać usługi doradcze w zakresie nawozów EUF, zarówno pod względem ilościowym, jak i marketingowym, co będzie wymagało kosztownej modernizacji naszego środowiska IT.

Jakie przeszkody polityczne/regulacyjne muszą Państwo pokonać?

Największym wyzwaniem w ostatnich latach było wdrożenie nowego rozporządzenia w sprawie nawozów oraz rozporządzeń w sprawie nawozów gruntowych. W trakcie tego procesu metoda EUF była niesprawiedliwie kwestionowana przez poszczególne urzędy. Nasze podejście odbiega od państwowych standardowych procedur badawczych i doktryny. Jesteśmy jednak dumni, że rozporządzenie nawozowe w pełni nas uznaje. Doradztwo nawozowe jest zadaniem suwerennym, a przy tym w rękach prywatnych, rynek doradztwa jest bardzo konkurencyjny.

Jakie są średnioterminowe cele BGD?

Naszym głównym celem jest dalsza rozbudowa istniejących partnerstw oraz pozyskanie nowych partnerów, aby jeszcze mocniej skoncentrować nasze usługi doradcze w poszczególnych regionach. Chcemy również rozszerzyć obszar działalności w zakresie bilansowania gazów cieplarnianych. Stawimy czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi ekstremami pogodowymi i zapewnimy rozwiązania poprzez usługi doradcze. Można to zrobić tylko w ścisłej współpracy ze wszystkimi partnerami, tzn. z branżą rolniczą, służbami rozszerzającymi i oczywiście z praktykami w terenie.

Jak będzie wyglądała praca BGD w przyszłości w odniesieniu do zmian klimatu, suszy i gleb o niskich plonach?

Dobre pytanie. Chcemy zaproponować rolnikom rozwiązania we współpracy z kompetentnymi partnerami, np. z branży rolniczej.

Typowe pytanie w przyszłości będzie brzmiało: Jak mogę zabezpieczyć swoje plony przy uregulowanym nawożeniu i przy rosnącej suszy? W tym miejscu wchodzi w grę współdziałanie składników pokarmowych roślin i czynników glebowych.

Ogromny wpływ, jaki na glebę wywierają liczne gorące dni z temperaturą powyżej 40 °C, nie został jeszcze w praktyce zrozumiany. W górnych centymetrach gleby osiągamy nawet 60 °C. Są to warunki jak w Afryce Subsaharyjskiej. W BGD zajmujemy się tym już w naszym doradztwie. Potrzebujemy odpornych struktur glebowych, aby przeciwdziałać upałom i erozji powodowanej przez ulewne deszcze i wiatr. Nie możemy rozwiązać tych problemów, ale wskazujemy je i sugerujemy sposoby zaradzenia problemom z glebą. Ponieważ raz zniszczonej gleby nie da się zastąpić, jest ona czynnikiem deficytowym.

Dziękuję bardzo, doktorze Müller, za poświęcony czas i interesującą wymianę poglądów.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o usługach BGD w zakresie zdrowia gleby, zapraszamy na naszą nową stronę internetową

Always stay up to date

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.