Newsletter
Kontakt
Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy w Südzucker Division Sugar – zobowiązania i certyfikacja przez instytucje zewnętrzne w 2021 r. Image
Sustainability

Zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy w Südzucker Division Sugar – zobowiązania i certyfikacja przez instytucje zewnętrzne w 2021 r.

Zrównoważony rozwój jest dla nas kluczowym tematem w firmie Südzucker, nie tylko dlatego, że coraz większa liczba konsumentów i klientów traktuje go jako jedno z kryteriów zakupu, ale również dlatego, że postrzegamy go jako naszą rolę jako wiodącego dostawcy składników żywności, polegającą na przyczynianiu się do tworzenia lepszej przyszłości i środowiska.

Filary zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego są dla nas szczególnie ważne. Grupa Südzucker mocno zakorzeniła je w strategii korporacyjnej i wyznaczyła sobie odpowiednie cele. Współpraca z instytucjami certyfikującymi pomaga nam w osiągnięciu istotnych i naukowo uzasadnionych celów, które są również ustandaryzowane i porównywalne, dzięki czemu wspólnie z innymi przedsiębiorstwami możemy osiągnąć więcej. Sprzyja to również przejrzystości i spójności naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, wzmacnia to naszą ambicję ciągłego doskonalenia i weryfikacji naszych osiągnięć.

Do ważnych certyfikatów, które oceniają zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy oraz wyniki firmy Südzucker w tych obszarach, należą między innymi SAI Platform, REDcert², EcoVadis i Sedex.

Platforma Sustainable Agriculture Initiative (SAI Platform) i REDcert² – promowanie zrównoważonego rolnictwa

 

Platforma Sustainable Agriculture Initiative (SAI Platform) jest globalną organizacją non-profit, która ocenia i pomaga firmom z sektora żywności i napojów wprowadzać zrównoważone praktyki rolnicze w celu ochrony środowiska naturalnego oraz produkcji bezpiecznych i wysokiej jakości surowców. Aby zachęcić do wdrażania praktyk zrównoważonego rolnictwa, organizacja oferuje wskazówki, szkolenia, wsparcie oraz możliwość kontaktu i dzielenia się wiedzą i rozwiązaniami przez wszystkich członków.

W celu ostatecznej oceny i walidacji praktyk zrównoważonego rolnictwa w gospodarstwach rolnych, Platforma SAI opracowała standardową Farm Sustainability Assessment (FSA). Główne tematy i wymagania wzorcowego kwestionariusza FSA to:

 • promowanie zrównoważonego zarządzania glebą, odpadami, składnikami odżywczymi i wodą
 • ochrona upraw
 • zasady różnorodności biologicznej
 • jakość powietrza i emisja gazów cieplarnianych
 • warunki pracy.

W zależności od stopnia wdrożenia środków zrównoważonego rozwoju, procesowi uprawy buraków zostaje przyznany odpowiedni poziom brązowy, srebrny lub złoty.

Europejski system certyfikacji REDcert², oprócz własnych wymagań systemu REDcert-EU, wykorzystuje również wszystkie kryteria FSA do oceny i certyfikacji biomasy, takiej jak buraki cukrowe z przemysłu spożywczego i paszowego. Dlatego też jest on równoważny z najwyższym wynikiem benchmarku FSA – Gold.

Firma Südzucker jest aktywnym członkiem platformy SAI od 2014 roku. Od tego czasu stale się doskonalimy i teraz już możemy ogłosić, że w 2021 roku 100% naszych rolników uprawiających buraki cukrowe Südzucker w Europie posiada certyfikat REDcert², a tym samym również certyfikat Farm Sustainability Assessment (FSA) na poziomie Gold. Jesteśmy dumni, że wszyscy nasi rolnicy spełniają surowe wymagania FSA i w ten sposób przyczyniają się do wspierania zrównoważonego rolnictwa i ochrony naszej planety.

EcoVadis – Zrównoważona i Społeczna Odpowiedzialność

Innym ważnym, uznanym i wiodącym indeksem zrównoważonego rozwoju jest EcoVadis. Jako niezależna międzynarodowa platforma, EcoVadis analizuje i ocenia wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Katalog pytań jest wykorzystywany do zbadania, jak odpowiedzialnie firmy działają w czterech obszarach: środowisko, etyka, praca i prawa człowieka oraz zrównoważone zaopatrzenie. Metoda opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju i łączy w sobie m.in. wymagania Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact oraz ISO 26000 w ramach kompleksowego badania.

W zależności od tego, w jakim stopniu firma zintegrowała zasady zrównoważonego rozwoju lub CSR ze swoją działalnością i systemem zarządzania oraz uzyskała odpowiednią liczbę punktów, przyznawane są jej medale od brązowego do platynowego.

Niedawno opublikowano naszą nową kartę wyników i ocenę EcoVadis. Grupa Südzucker otrzymała srebrny medal, co oznacza poprawę w stosunku do brązowego medalu, który otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Wynik ten plasuje nas w grupie 25 proc. firm ocenianych przez EcoVadis.

Naszym celem jest dalsza poprawa w każdym z filarów i uzyskanie złotego medalu w 2023 roku. Dokładnie przeprowadzimy analizę luk i wdrożymy wielofunkcyjny plan projektowy, aby osiągnąć te konkretne ulepszenia.

Wymiana danych etycznych dostawców (Sedex) – Audyt społeczny

Firma Südzucker jest również członkiem organizacji Sedex, której celem jest weryfikacja aspektów społecznych i etycznych pracy. Sedex to globalna organizacja, która współpracuje z firmami w celu poprawy ich wyników społecznych i środowiskowych oraz warunków pracy w ich łańcuchach dostaw. Dodatkowo metodologia audytu społecznego, jako platforma internetowa oferuje firmom narzędzia, usługi służące ciągłemu doskonaleniu.

Co trzy lata firma Südzucker przeprowadza audyt zewnętrzny zgodnie z rygorystyczną metodologią SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), opracowaną przez Sedex. Dostawcy lub firmy są oceniane pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, standardów pracy, etyki biznesowej i ochrony środowiska.

Wszystkie fabryki Südzucker AG Dywizji Cukier w Niemczech i Polsce są audytowane zgodnie z SMETA od 2018 roku, a nasze fabryki we Francji i Belgii są w trakcie realizacji.

Audyt ten umożliwia nam wykazanie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju społecznego, w szczególności poszanowania i przestrzegania praw człowieka i pracowników, oraz czyni nasze procesy zarządzania zrównoważonym rozwojem bardziej przejrzystymi.

Carbon Disclosure Project (CDP) – przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

We wrześniu 2020 roku Grupa Südzucker przystąpiła do Carbon Disclosure Project (CDP). CDP to organizacja non-profit, która wspiera i mierzy wpływ działań podejmowanych przez firmy na całym świecie, związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i wylesianiu oraz promowaniem bezpieczeństwa wodnego.

Jako członek organizacji zapewniamy przejrzyste informacje na temat wyzwań i możliwości dla firmy wynikających ze zmian klimatycznych. W ten sposób chcemy budować większe zaufanie poprzez przejrzystość naszych działań i odpowiadać na rosnące obawy klientów, konsumentów i inwestorów związane z ochroną środowiska. Jest to dla nas ważny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Spełnianie oczekiwań konsumentów i dalsze zobowiązania

Oprócz tych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju firma Südzucker podjęła również inne inicjatywy. Badania rolnicze nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony upraw, chorób i szkodników roślin, cyfryzacja rolnictwa czy analiza różnych odmian buraków to przykłady kluczowych działań mających na celu poprawę jakości naszej uprawy buraków. Poza tymi tematami interesuje nas również bioróżnorodność, którą wspieramy poprzez różne inicjatywy. Obok sadzenia pasów kwiatowych na polach buraczanych wspólnie z naszymi rolnikami oraz przy współpracy z instytutami naukowymi badamy na naszych farmach wpływ środków bioróżnorodności i możliwości ich ulepszenia. Dowiedz się więcej o naszych inicjatywach w zakresie badań rolniczych i bioróżnorodności.

Kolejnym filarem naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju jest dostarczanie produktów z certyfikatem ekologicznym. Dlatego staramy się oferować wybrane produkty, które są uprawiane i pozyskiwane w sposób wykraczający poza wymagania certyfikatów ekologicznych UE i możemy zaoferować produkty w jakości Naturland, Bioland lub Biosuisse (dowiedz się, które produkty są dostępne w jakości certyfikowanej ekologicznie tutaj).

 

Regionalne zaopatrzenie i produkcja są dla nas bardzo ważne. Nasze ekologiczne buraki cukrowe pochodzą z gospodarstw oddalonych średnio tylko o 150 km od naszej fabryki w Rain am Lech w Bawarii.

Powyższe certyfikaty i nasze dodatkowe inicjatywy są fundamentalnymi zasadami, jakimi kieruje się firma Südzucker. Odzwierciedlają one również nasze ukierunkowanie na potrzeby naszych klientów i ich konsumentów końcowych, którzy coraz częściej poszukują regionalnych, uczciwych upraw i przetwarzania surowców w całym łańcuchu dostaw produktów spożywczych oraz napojów danej firmy. Dlatego też współpracujemy z klientami, aby zapewnić przejrzystość i pokazać naszą inicjatywę na rzecz zrównoważonego działania w całym łańcuchu dostaw, aż do konsumentów końcowych.

W przyszłości firma Südzucker będzie kontynuować wysiłki na rzecz utrzymania i poprawy swojego statusu certyfikacyjnego. Obejmuje to również zaangażowanie w dodatkowe ważne certyfikaty, takie jak inicjatywa Science Based Targets (SBTi) i opracowanie dla nich planów działania.

Skontaktuj się z nami
Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach, celach i kluczowych wskaźnikach w zakresie zrównoważonego rozwoju? Bądź na bieżąco z kolejnymi publikacjami lub skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Geert van Aelst – Head of Sustainability Südzucker Division Sugar
Email: Geert.VanAelst@suedzuckergroup.com

Bądź zawsze na bieżąco

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.