Newsletter
Kontakt
Witamy w theBarn! Wspólnie stwórzmy przyszłość opartą na produktach roślinnych! Image

Witamy w theBarn! Wspólnie stwórzmy przyszłość opartą na produktach roślinnych!

Współczesne rynki żywności i napojów mierzą się z coraz liczniejszymi wyzwaniami oraz oczekiwaniami i potrzebami klientów. Szybko zmieniają się one pod wpływem wielu zewnętrznych czynników, często pozostających poza kontrolą. Jakby tego było mało, zmiany środowiskowe w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie – zarówno prywatne, jak i zawodowe. Jak przystało na czołowego producenta składników żywności wywodzącego się z rolnictwa, w Dywizji Cukru firmy Südzucker będącej integralną częścią Grupy Südzucker, zobowiązaliśmy się do zaangażowania w tworzenie zdrowej, zrównoważonej i przyjaznej przyszłości. Ambicji tej nie moglibyśmy jednak zrealizować bez konsekwentnego wdrażania innowacji w naszym modelu biznesowym. Z kolei innowacje nie są możliwe bez poszerzania własnych horyzontów i poszukiwania zewnętrznych perspektyw. Tak właśnie zrodziła się platforma theBarn!.

Witamy w theBarn! Wspólnie stwórzmy przyszłość opartą na produktach roślinnych!

„Konkurencja sprawia, że jesteśmy szybsi. Współpraca czyni nas lepszymi”.

Motyw ten, opisany przez Nancy Steiger, przyświeca Grupie Südzucker podczas działań na rzecz współpracy mającej na celu osiągnięcie głównych strategicznych kamieni milowych. Jednym z tych kamieni milowych, opisanych w Strategii Korporacyjnej 2026 Plus, jest przekształcenie z wielkoskalowego przetwórcy surowców rolnych w czołowego strategicznego partnera w zakresie tworzenia rozwiązań opartych o produkty roślinne, przyczyniających się do tworzenia przyjaznego życiu, zdrowego i zrównoważonego świata. W tej drodze ku przemianie Grupie Südzucker towarzyszą stale opracowywane przez nią innowacje, ale również – w przyszłości jeszcze bardziej niż obecnie – innowacje spoza jej granic.

Dlaczego otwarte innowacje?

Kierując się tym motywem przewodnim, koncentrowaliśmy nasze innowacyjne działania w dwóch obszarach: wewnątrz Grupy Südzucker i poza nią. Mając świadomość mocy otwartych innowacji, od kilku lat bierzemy udział w programie akceleracyjnym „Mass Challenge Switzerland”, a ostatnio dołączyliśmy do sieci EIT Food Accelerator Network, aby rozbudowywać swój ekosystem otwartych innowacji. Z dumą ogłaszamy, że otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą korporacyjną współpracę ze start-upami w roku 2022, którą organizacja EIT Food przyznała nam już w pierwszym roku naszego partnerstwa. Naszym celem jest zatem dalsze promowanie tych pierwszych kroków prowadzących ku znalezieniu, w ramach współpracy, konkretnych odpowiedzi na nasze strategiczne pytania – jakie są potrzeby rynku i naszych klientów w kwestii kreowania pozytywnego oraz zrównoważonego wpływu na ekologiczną i opartą na produktach roślinnych przyszłość. Cele te można zrealizować tylko poprzez solidny i stale rozwijany ekosystem otwartych innowacji.

W jaki sposób wdrażamy ideę otwartych innowacji?

Co właściwie znaczy „ekosystem otwartych innowacji”? Dążymy do stworzenia silnej sieci partnerstw, na przykład ze start-upami i uczelniami wyższymi, ale również z innymi przedsiębiorstwami. Wykonaliśmy już pierwsze prowadzące ku temu kroki, takie jak aktywne członkostwo we wspomnianych powyżej hubach i akceleratorach. Jednak członkostwa te to tylko niektóre z wielu elementów naszego ekosystemu. Znajdująca się w jego sercu platforma powinna połączyć te elementy w ciągle otwarty kanał skierowany ku start-upom, stanowiący centralny punkt kontaktu do składania wniosków. Tak właśnie zrodziła się platforma theBarn.

Czym jest theBarn?

theBarn to opracowana przez Grupę Südzucker platforma otwartych innowacji i kluczowy element naszego ekosystemu otwartych innowacji. www.theBarn.io to wirtualna przestrzeń, w której Grupa wraz ze wszystkimi swoimi oddziałami nawiązuje kontakty ze start-upami, aby stawiać czoła najbardziej palącym problemom naszych czasów. Ostateczny cel tego przedsięwzięcia to nic innego jak wspólne zmienianie przyszłości rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Za platformą theBarn stoi nasz zespół ekspertów dziedzinie otwartych innowacji, którzy pilnują, aby każdy wniosek trafił do właściwej osoby kontaktowej, a wnioskodawca otrzymał szybką odpowiedź. Zespół tworzą pełniący odpowiednie funkcje współpracownicy ze wszystkich naszych działów, którzy angażują się we współpracę i współtworzenie z naszymi klientami oraz opracowują innowacje wspólnie ze start-upami. Skoncentrowanie całej tej fachowej wiedzy pracowników Grupy Südzucker w jednym miejscu umożliwia nam przekształcenie pomysłu w produkt gotowy do wprowadzenia na rynek w krótszym czasie i przy zastosowaniu właściwych rozwiązań.

Co Grupa Südzucker wnosi do całego przedsięwzięcia?

Przedstawiciele Grupy Südzucker, na przykład eksperci w zakresie technologii żywności, mogą wykorzystywać swoje kluczowe kompetencje w ramach rozwijania współpracy z partnerami tworzącymi ekosystem. Rozległe know-how w dziedzinie badań i rozwoju oraz technologii daje szansę na szybkie wdrożenie pomysłów z wykorzystaniem istniejących lub nowych metod. Ponadto dzięki dziedzictwu Grupy Südzucker możliwe jest stworzenie dostępu do pełnego łańcucha dostaw – z gospodarstwa na stół – ale oczywiście również udane wejście na rynek. Mimo dziedzictwa i rozmiarów Grupy Südzucker zapewnienie szybkiego rozwijania pomysłów w ramach współpracy wymaga zastosowania szeregu narzędzi, takich jak programy akceleracyjne. Dzięki temu współpraca odbywa się na zasadach równorzędnego partnerstwa, co ma korzystny wpływ na rozwój obu stron.

Jak rozpocząć współpracę za pośrednictwem theBarn?

Kierujemy się zasadą, że próg wejścia dla nowych partnerów nie powinien być zbyt wysoki. Dlatego opracowaliśmy prosty, czteroetapowy proces dla start-upów i innych przedsiębiorstw:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.theBarn.io
  Należy w nim podać najistotniejsze informacje o start-upie, takie jak krótki opis propozycji wartości oraz pitch deck.
 2. Potwierdzenie przekierowania złożonych dokumentów
  Start-up otrzymuje potwierdzenie, a w tym samym czasie zespół ds. otwartych innowacji jest informowany o zgłoszeniu. Informacja ta jest następnie przekazywana właściwemu przedstawicielowi(-om) zespołu ds. innowacji.
 3. Przegląd i ocena rozwiązania oraz propozycji wartości
  Przedstawiciel(e) ocenia(ją) propozycję wartości przedstawioną przez start-up pod kątem jakości i strategicznej przydatności do korporacyjnej(-ych) funkcji danego działu(-ów).
 4. Przekazanie informacji zwrotnej i omówienie kolejnych kroków
  W terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie każdy start-up otrzyma indywidualną informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zaplanowana zostanie wstępna dyskusja mająca na celu dokładniejsze zapoznanie się z rozwiązaniem przedstawionym przez start-up i omówienie potencjalnej współpracy.

 

Chętnie przyjmiemy wiele kolejnych zgłoszeń! Już teraz odwiedź stronę www.theBarn.io i wspólnie z nami stwórz przyszłość opartą na produktach roślinnych!

Zawsze bądź na bieżąco

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.