Newsletter
Kontakt
Cukier i zrównoważony rozwój: zaangażowanie firmy Südzuckers Image

Cukier i zrównoważony rozwój: zaangażowanie firmy Südzuckers

Co rozumiemy pod hasłem zrównoważony rozwój? Czasami ludziom trudno jest zdefiniować to pojęcie. Firma Südzucker co do zasady zgadza się z definicją celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Naszym celem jest wniesienie znaczącego wkładu do planu, który pomoże stworzyć lepszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich. Równocześnie też zdajemy sobie sprawę: Dla nas, zrównoważony rozwój musi funkcjonować na 3 poziomach: 1) planeta (ekologia), 2) ludzie (społeczeństwo) i 3) gospodarka.

Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum naszej działalności po to, by tworzyć wartość dla naszych interesariuszy, od rolników po klientów i konsumentów.

Zaangażowanie firmy Südzucker na rzecz lepszej planety obejmuje następujące zagadnienia: zrównoważone rolnictwo, różnorodność biologiczną, cukier buraczany BIO, energię i emisję, wodę oraz opakowania. Chcemy budować naszą firmę z poszanowaniem i poprawą śladu ekologicznego i środowiskowego, ale także wpływu na ludzi i społeczeństwo (ślad społeczny).

1. Zrównoważone rolnictwo

Zrównoważona produkcja cukru - wykres z danymi liczbowymi.

Od założenia firmy w XIX wieku, istotą naszego modelu biznesowego jest przetwarzanie surowców rolnych w produkty wysokiej jakości. Dlatego też niezbędne jest zrównoważone obchodzenie się z surowcem i dobra współpraca z plantatorami buraków cukrowych.

 • Südzucker buduje długoterminowe partnerstwo ze swoimi rolnikami: zapewnia cenne miejsca pracy w rolnictwie w Europie, gwarantując równocześnie dobre i uczciwe warunki pracy.
 • Wkład w pożądany rozwój obszarów wiejskich, na których uprawiane są buraki cukrowe: 80% tworzonej wartości pozostaje na obszarach wiejskich, wspiera lokalne społeczności, a tym samym zapewnia bezpieczne dostawy buraków cukrowych.
 • Wsparcie plantatorów buraków cukrowych przez ponad 300 doradców surowcowych w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego rolnictwa, m.in. w celu ograniczenia stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów.
 • W Kirschgartshausen koło Mannheim firma Südzucker założyła niedawno gospodarstwo doświadczalne, którego zadaniem jest zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie zrównoważonej uprawy buraka cukrowego. Nieustannie badamy i rozwijamy nowe technologie i praktyki w ramach rozbudowanej sieci partnerów zewnętrznych.
 • Rolnicy współpracujący z Südzucker doceniają nasze inicjatywy: około 30 000 czynnych i byłych plantatorów buraków cukrowych posiada większość akcji firmy Südzucker. Świadczy to o tym, że nawet po przejściu na emeryturę chcą pozostać związani z firmą Südzucker.
 • SAI: Zrównoważony rozwój Südzucker jest oficjalnie certyfikowana przez platformę inicjatywy rolnictwa zrównoważonego (Sustainable Agriculture Initiative, SAI). Jesteśmy dumni, że Niemcy i Belgia uzyskały złoty status, a Francja i Polska srebrny. Nasze członkostwo w SAI świadczy o spełnianiu przez nas kompleksowych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Naszym celem na rok 2021 jest złoty status we wszystkich krajach.

2. Różnorodność biologiczna

 • Łąka z kwiatami obok pola z burakami cukrowymi ze zrównoważonej produkcjiRóżnorodność biologiczna jest kluczowym obszarem naszych działań ekologicznych. Uważamy, że różnorodność biologiczna jest niezbędna i dlatego ciężko pracujemy, aby ją utrzymać.
 • W celu zachowania i wspierania gatunków zwierząt takich jak owady, ptaki i małe gryzonie: utworzenie ponad 1300 pasów kwietnych na obrzeżach pól buraków cukrowych w 2019 r.
 • Nad stawami w naszych zakładach i na terenach przyległych żyje już ponad 100 gatunków ptaków. Naszym ambitnym celem na rok 2021 jest zwiększenie liczby pasów kwietnych do minimum 1800.

3. Energia i emisje w produkcji cukru

 • Nieustannie dążymy do zwiększenia efektywności energetycznej: W okresie 1990 –2019 osiągnęliśmy już obniżenie zużycia energii w produkcji o 30%.
 • Energia odnawialna: od 2014 roku zwiększyliśmy wykorzystanie energii odnawialnej w grupie o 55%. Firma Südzucker produkuje biogaz w wielu zakładach produkcyjnych.
 • CDP: We wrześniu 2020 roku firma Südzucker dołączyła do projektu ujawniania węgla (Carbon Disclosure Project, CDP). Jako jego uczestnik udostępniamy przejrzyste informacje na temat wyzwań i możliwości dla firmy wynikających ze zmian klimatycznych. W ten sposób chcemy budować większe zaufanie poprzez transparentność i reagować na rosnące obawy klientów, konsumentów i inwestorów związane z ochroną środowiska. Jest to dla nas ważny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju.
 • Mamy ambitne cele: Pracujemy nad zmniejszeniem emisji GHG (gazów cieplarnianych) w segmencie cukru o 50% do 2030 roku (w porównaniu z rokiem 1990). Do roku 2050 firma Südzucker zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną na poziomie grupy.
 • Działania: Wykorzystanie nowoczesnych technologii energetycznych, takich jak elektrociepłownie, które produkują zarówno parę, jak i energię elektryczną w sposób wysoce wydajny, lub też certyfikacja systemów zarządzania energią w naszych zakładach produkcyjnych zgodnie z normą ISO 50001 w celu poprawy wydajności energetycznej grupy.

4. Woda

Dane na temat zużycia wody w zrównoważonej produkcji cukru

Woda jest najważniejszym zasobem na świecie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy chronili ten deficytowy zasób.

 • 98% naszych buraków cukrowych może rosnąć bez nawadniania, a same buraki cukrowe w 75% składają się z wody, którą ponownie wykorzystujemy w procesie produkcji.
 • Efekt: Firma Südzucker ma bardzo niski wskaźnik zużycia wody pitnej (maks. 5%); ponad 95% zapotrzebowania na świeżą wodę jest pokrywane z wody zawartej w burakach.

5. Produkty zrównoważone – cukier buraczany BIO

Zrównoważona uprawa buraka cukrowego
 • Oprócz zrównoważonych działań, obserwujemy rosnący popyt na zrównoważone produkty i aktywności. Jesteśmy pionierem ekologicznej uprawy buraka cukrowego oraz produkcji wysokiej jakości regionalnego cukru buraczanego BIO.
 • Cukier buraczany BIO firmy Südzucker jest wytwarzany z certyfikowanych europejskich buraków cukrowych pochodzących z upraw ekologicznych (rozporządzenie UE w sprawie upraw ekologicznych, certyfikaty Naturland i Bioland). Również nasz łańcuch zrównoważonej produkcji cukru i dostaw jest certyfikowany na podstawie tych wysokich standardów.

6. Opakowania

 • 98% opakowań dla naszych konsumentów w segmencie cukrowniczym składa się z papieru i do początku 2021 roku będzie w 100% mieć certyfikat FSC.
 • Naszym celem na rok 2022 jest zmniejszenie zużycia polietylenu o 10% w przypadku wszystkich naszych opakowań stosowanych w przemyśle i handlu detalicznym.
 • Nasze zobowiązanie: Do końca 2021 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych w segmencie cukru będą w 100% nadawały się do recyklingu.

7. Logistyka

 • Łączenie, ile tylko się da: Ponad 50% naszych produktów cukrowych jest wysyłanych luzem.
 • Utrzymanie jak najkrótszych tras komunikacyjnych: średnia odległość od cukrowni do zakładów naszych klientów to zaledwie 183 km.
 • Nadzorowanie i optymalizacja naszej logistyki: inwestujemy przykładowo w infrastrukturę i korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi programowych, aby zawsze wybierać najlepsze połączenia i optymalizować odległości, oszczędzając w ten sposób koszty i redukując emisję CO2.

8. Zrównoważone zarządzanie personelem
Podczas prowadzenia działalności gospodarczej „ludzie” są naszym drugim filarem zrównoważonego rozwoju. Od każdego zebranego buraka cukrowego po każdy zakupiony produkt firmy Südzucker – jest to możliwe tylko dzięki ludziom pracującym w firmie Südzucker. Szczęśliwi pracownicy są kluczem do sukcesu, dlatego firma Südzucker wprowadziła kilka ważnych rozwiązań.

Szkolenie pracowników z tematu zrównoważonej produkcji cukru
 • Kodeks postępowania Südzucker: zapewnienie 100% bezpieczeństwa, przejrzystości, integracji i uczciwości oraz ram obowiązujących wszystkich pracowników oraz dostawców firmy Südzucker. Ma on zastosowanie do każdego pracownika firmy Südzucker we wszystkich lokalizacjach na całym świecie. Ponadto stawiamy naszym zaufanym dostawcom wyzwania w oparciu o warunki handlowe firmy Südzucker i opracowaliśmy przejrzyste wytyczne dotyczące przestrzegania zasad.
 • Bezpieczeństwo pracy ma bardzo wysoki priorytet w całej grupie Südzucker. Naszym celem jest „wizja zero” – zero wypadków w naszych zakładach. Działania: Regularna identyfikacja i ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa zakładu oraz naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Wysokie kwalifikacje i motywacja: firma Südzucker intensywnie inwestuje w szkolenia, rozwój kadr, ustawiczne kształcenie i rekrutację młodych talentów. Młodym ludziom zainteresowanym karierą w firmie Südzucker oferujemy ponad 18 różnych zawodów. Jesteśmy dumni z tego, że obecnie w firmie na całym świecie zatrudnionych jest ponad 400 praktykantów i studentów. Firma Südzucker jest dumna z wysokiego udziału młodych specjalistów i praktykantów.

Zrównoważony rozwój od dziesięcioleci leży w centrum uwagi firmy Südzucker. Jesteśmy w trakcie podróży i dlatego cieszymy się, że możemy przyspieszyć ten rozwój wraz z naszymi pracownikami, klientami i innymi partnerami zewnętrznymi. Zrównoważony rozwój – wspólnie naprzód!

Zawsze bądź na bieżąco

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.