Newsletter
Kontakt
Dywizja Cukru firmy Südzucker na szczycie FoodNavigator’s Climate Smart Food Digital Summit Image

Dywizja Cukru firmy Südzucker na szczycie FoodNavigator’s Climate Smart Food Digital Summit

Zrównoważona produkcja żywności leży u podstaw przejścia na mniej szkodliwą globalną gospodarkę, co pozwoli zbudować zdrowszą przyszłość dla ludzi i planety. Jednocześnie zmiany klimatyczne stanowią poważne ryzyko dla działalności przedsiębiorstw z branży spożywczej. Wyeliminowanie nieefektywności w łańcuchu wartości produktów spożywczych i zmniejszenie śladu węglowego produkcji oraz konsumpcji żywności ma kluczowe znaczenie dla zdrowego, bardziej zrównoważonego odżywiania, a także dla naszej przyszłości.

Przemysł spożywczy odpowiada za jedną czwartą globalnej emisji gazów cieplarnianych. Należy zadać sobie ważne pytanie – czy producenci działający w przemyśle spożywczym są w stanie ograniczyć zakres 1, 2 i 3 emisji, aby zrealizować cele ograniczenia emisji CO2.
Jednak każde ryzyko o charakterze systemowym, którym można zarządzać i które można ograniczyć, stanowi również szansę: kluczowe znaczenie ma znalezienie nowych, oryginalnych sposobów na bardziej zrównoważoną produkcję żywności, biorąc pod uwagę powiązania między odżywianiem, zdrowiem, różnorodnością biologiczną i klimatem.

Jako czołowy producent składników żywności jesteśmy zaangażowani w przyczynianie się do tworzenia zdrowej, zrównoważonej i pomyślnej przyszłości. Ze względu na silne zakorzenienie w rolnictwie jesteśmy mocno związani z naszymi rolnikami i pochodzeniem naszych buraków. Postrzegamy siebie jako centralne ogniwo łączące rolników i klientów w procesie „z pola na stół”.

Dlatego w Dywizji Cukru firmy Südzucker określono cztery obszary wpływu, na których skupiamy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Wykres rozwoju procesu

 

Climate Smart Food Digital Summit

Aby informować, dyskutować i ułatwiać dostęp do działań Dywizji Cukru w firmie Südzucker na rzecz zrównoważonego rozwoju, we wrześniu wzięliśmy udział w trzydniowym wydarzeniu online ‘Climate Smart Food Digital Summit’ zorganizowanym przez FoodNavigator / William Reed Business Media. Z dumą możemy ogłosić, że byliśmy jednym z głównych, czynnych uczestników tego wydarzenia. W przypadku tak ważnego tematu istotna jest współpraca branży spożywczej w tym zakresie, a najlepszą podstawą tej współpracy staje się wymiana zdań i pomysłów.

Głównie koncentrowano się na:

 • strategiach redukcji zakresu 3 emisji, od redukcji metanu po rolnictwo regeneratywne i „zielone” materiały produkcyjne
 • roli polityki w eliminowaniu wylesiania i naruszeń praw człowieka z łańcuchów dostaw
 • wewnątrzzakładowym ograniczeniu zakresów 1 i 2 emisji, w tym przejściu na zasilanie „zieloną” energią
 • inicjatywach na rzecz oszczędzania wody w całym łańcuchu dostaw: od upraw odpornych na suszę, przez odzyskiwanie skroplin, po rolnictwo regeneratywne i „zielone” materiały produkcyjne
 • naruszeniach wynikających z łańcuchów dostaw
 • przejściu na zasilanie „zieloną” energią
 • uprawach do odzysku skroplin.

 

Podczas trwającego od 19 do 21 września szczytu podkreślono, że zmiany klimatyczne stanowią poważne ryzyko dla biznesowej działalności przedsiębiorstw z branży spożywczej, a żywność produkowana w sposób zrównoważony jest podstawą przejścia na mniej szkodliwą gospodarkę globalną i zapewnienia zdrowszej przyszłości. Szczyt skupiał się na ryzykach i niepewności w związku z łańcuchami dostaw, brakiem efektywności w łańcuchu wartości produktów spożywczych oraz redukcji emisji CO2.

 
 
Wydarzenie miało również na celu zwrócenie uwagi na możliwości tworzone przez powiązania między żywieniem, zdrowiem, różnorodnością biologiczną i klimatem oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie tych możliwości.

Wkład Dywizji Cukru w szczyt

Cieszymy się, że nasz dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Dywizji Cukru, Geert Van Aelst, miał okazję wystąpić na scenie z prezentacją „Zrównoważone rolnictwo w trudnych czasach”. Geert uczestniczył również jako jeden z czterech prelegentów w późniejszej dyskusji panelowej „Zarządzanie zakłóconymi łańcuchami dostaw w czasach suszy, powodzi i wojny”.

W swojej prezentacji Geert zwrócił szczególną uwagę na wiele wyzwań, przed którymi stoją dziś rolnicy, oraz na działania firmy Südzucker na rzecz ograniczenia zakresu 3 emisji.

Geert zwrócił uwagę na wpływ ograniczenia możliwości ochrony roślin i środki zaradcze podejmowane w tym zakresie oraz wpływ zmian klimatycznych, które nie tylko zwiększają koszty, ale także utrudniają zabezpieczenie zbiorów. W firmie Südzucker mamy długotrwałe, bliskie relacje z naszymi plantatorami buraków cukrowych. Relacje te opierają się na codziennych rozmowach między rolnikami, a około 200 agronomami firmy Südzucker, działającymi w 4 krajach (Belgii, Francji, Niemczech i Polsce). Udzielają oni rolnikom wskazówek dotyczących wielu aspektów zrównoważonej uprawy buraków.

Ponadto Geert przedstawił różne inicjatywy, które wdrożyliśmy, aby w jeszcze szerszym zakresie wspierać naszych rolników. Jedną z nich jest nasza cyfrowa platforma doradcza,bisz dostarczająca rolnikom szerokiego zakresu informacji i zaleceń na temat siewu czy najlepszego czasu na zbiory.

Zdrowa gleba jest podstawą do zapewnienia optymalnych plonów. Dlatego też podkreśliliśmy znaczenie usług oferowanych przez spółkę Soil Health Service BGD (skrót od niemieckiej nazwy Bodengesundheitsdienst GmbH). Firma BGD ma siedzibę w Ochsenfurt w Niemczech i oferuje badania laboratoryjne, w tym analizy gleby oraz doradztwo w zakresie nawozów, dla branży rolniczej, a także gospodarstw domowych w całej Europie.

 

Prosimy kliknąć w ten link jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o firmie BGD i oferowanych przez nią usługach.

Geert zakończył swoją prezentację, przedstawiając działania na rzecz bioróżnorodności, monitorowane przez Instytut Agroekologii i Bioróżnorodności. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wspieranie bioróżnorodności przyczynia się do zrównoważonego rolnictwa, mogą Państwo bezpłatnie pobrać artykuł.

Geert Van Aelst nie tylko podzielił się szczegółami na temat tego, w jaki sposób Dział ds. Cukru zmierza ku bardziej zrównoważonej przyszłości, ale także wziął udział w dyskusji panelowej. Dyskusja ta nosiła tytuł „Zarządzanie zakłóconymi łańcuchami dostaw w czasach suszy, powodzi i wojny”. Koncentrowała się na łańcuchach dostaw zagrożonych zakłóceniami z powodu klęsk żywiołowych oraz globalnych konfliktów, zaburzających również produkcję żywności i globalne bezpieczeństwo. W dyskusji poruszono tematy dotyczące możliwości sprostania tym wyzwaniom w perspektywie krótkoterminowej oraz przeprojektowania sieci w perspektywie długoterminowej, mając na uwadze odporność.

Wzięli w nim udział inni główni gracze z branży spożywczej i rolniczej, tacy jak PepsiCo, Danone oraz Mondelez, a obecność ponad 1800 uczestników przyczyniła się do pozytywnego odbioru szczytu.

Uważamy, że szczyt Climate Smart Food Digital Summit jest cenną platformą do dzielenia się wiedzą i omawiania z innymi kluczowymi graczami pilnych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju, stojących przed przemysłem spożywczym. Szczyt podkreślił znaczenie zrównoważonego rozwoju i kluczową rolę przemysłu spożywczego w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości. W Dywizji Cukru firmy Südzucker mamy świadomość obowiązku współpracy z rolnikami, aby wspólnie kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość rolnictwa.

Jeśli przegapili Państwo to wydarzenie, zapraszamy do zapoznania się z podejmowanym przez Dywizję Cukru działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju; można bezpłatnie pobrać nasze artykuły.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju, Geertem Van Aelstem.

Jak możemy Ci pomóc?

  Kup online
  Jeśli interesuje Państwa zakup naszych produktów online, prosimy o wybranie swojego kraju.
  Nastąpi przekierowanie do naszego sklepu internetowego.
  Jeśli Państwa kraju nie ma na liście, prosimy o skontaktowanie się z nami.